Välkommen!

                                                    Vi är en liten mekanisk verkstad belägen strax söder om Kristianstad.
                                                    Vi utför legotillverkning åt olika industrier i stora delar av landet
                                                    från Skåne till Medelpad.

                                                    Vår kärltvätt maskin KT-B är vår kommande storsäljare.
                                                    Bilder finns i referenser.
                                                    Dessutom tillverkar vi transportbanor (system), Balconveyor,
                                                    och utför reparationer och underhåll åt olika företag i Skåneregionen.

                                                    Vi utför bl.a laserskärning, plåtbearbetning och svetsning i de flesta
                                                    material i stora såväl som små serier.

                                                    Bilder på olika projekt finns i referenser.